Strona główna Blog Wymagania rejestracyjne Rejestracja opakowań we Francji – co warto wiedzieć?

Rejestracja opakowań we Francji – co warto wiedzieć?

Rejestracja Opakowań W Niemczech (lucid I Firmy Recyklingowe) (1)

Francja, będąca jednym z wiodących krajów europejskich w produkcji i konsumpcji towarów, posiada dynamicznie rozwijający się rynek opakowań. Jego specyfika, skomplikowane regulacje i rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że prawidłowa rejestracja opakowań staje się kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstw. Dla firm pragnących działać na terenie Francji, zrozumienie i przestrzeganie tych regulacji to nie tylko obowiązek, ale również szansa na budowanie pozytywnego wizerunku marki w oczach świadomych konsumentów.

Dlaczego rejestracja opakowań jest ważna?

Rejestracja opakowań ma fundamentalne znaczenie w kontekście ochrony środowiska i odpowiedzialnego zarządzania odpadami. W erze rosnącej świadomości ekologicznej, odpowiednie gospodarowanie opakowaniami przekłada się na zmniejszenie negatywnego wpływu na planetę oraz optymalizację zasobów.

Francja, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, przyjęła szczegółową ustawę dotyczącą gospodarki odpadami i cyklu życia produktów. Stanowi ona kompendium zasad, które przedsiębiorstwa muszą przestrzegać, mając na uwadze zarówno aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne działalności.

Niedopełnienie obowiązków wynikających z tej ustawy wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Firmy, które nie stosują się do przepisów, mogą zostać obarczone surowymi karami, zarówno finansowymi, jak i prawno-administracyjnymi.

Naruszenie przepisów dotyczących rejestracji opakowań może być traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Za wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości do 15 000 euro lub kara pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy. Za przestępstwo grozi kara grzywny w wysokości do 75 000 euro lub kara pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Przykłady naruszeń przepisów dotyczących rejestracji opakowań:

 • brak rejestracji opakowania (również opóźniona rejestracja);

 • rejestracja opakowania z nieprawdziwymi danymi;

 • użycie opakowania niezgodnego z przepisami.

Podstawowe zasady rejestracji opakowań we Francji

Zarządzanie opakowaniami we Francji opiera się na kilku kluczowych zasadach, które każdy przedsiębiorca chcący sprzedawać produkty w tym kraju powinien znać. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kto jest zobowiązany do rejestracji?

Wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające opakowania na rynek francuski, niezależnie od wielkości czy profilu działalności, są zobowiązane do ich rejestracji. Dotyczy to zarówno producentów, jak i importerów, a także tych, którzy sprzedają towary pakowane na terytorium Francji.

Rodzaje opakowań objęte regulacjami

Francuskie przepisy dotyczące opakowań są wszechstronne i obejmują wiele rodzajów materiałów i produktów. W skład tych regulacji wchodzą opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, metalu czy też szkła. Ważne jest również, aby pamiętać, że przepisy dotyczą zarówno opakowań jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku.

Etykiety i oznaczenia wymagane na opakowaniach

Kluczowym elementem zarządzania opakowaniami jest ich prawidłowe oznakowanie.

 

Etykiety na opakowaniach muszą zawierać informacje o składzie materiału, instrukcje dotyczące recyklingu oraz wszelkie inne dane pomocne konsumentowi w prawidłowym postępowaniu z odpadami. Co więcej, w wielu przypadkach wymagane są specyficzne znaki recyklingu czy certyfikaty potwierdzające zgodność z normami ekologicznymi (np. znak “Point Vert” czy logo Eco-Taxe).

Znak “Point Vert” oznacza, że producent opakowania wnosi finansowy wkład do systemu recyklingu we Francji. Dzięki temu konsument wie, że biorąc pod uwagę zakup produktu w takim opakowaniu, wspiera również system gospodarki odpadami.

Ecotaxe 287x300

Eco-Taxe to logo informujące konsumenta o dodatkowej opłacie ekologicznej nałożonej na produkt z powodu jego wpływu na środowisko. Środki uzyskane z tej opłaty są przeznaczane na programy recyklingu i zarządzania odpadami.

139476774 M Normal None

Symbol wskazujący, że produkt (lub opakowanie) podlega segregacji i recyklingowi. Instruuje konsumenta, aby oddzielił produkt od odpadów domowych i przekazał go do odpowiedniego systemu zbierania i recyklingu. Logo Triman należy umieszczać na wszystkich opakowaniach od 9 marca 2023 r (źródło: trade.gov.pl).

Eu Ecolabel Logo.svg

To europejski znak ekologiczny przyznawany produktom spełniającym surowe kryteria ekologiczne przez cały cykl ich życia – od produkcji po utylizację.

Jak przebiega proces rejestracji opakowań?

Rejestracja opakowań we Francji wymaga przemyślanego podejścia i odpowiedniego przygotowania. Warto również wspomnieć, iż sprzedawcy wprowadzający do obiegu maksymalnie 10 000 opakowań rocznie, muszą płacić 80 euro rocznie na rzecz wypełnienia swoich obowiązków wynikających z francuskiej ustawy.

Krok po kroku: od przygotowania do złożenia wniosku

 • analiza i klasyfikacja opakowań – przed rozpoczęciem procesu rejestracji konieczne jest dokładne zrozumienie rodzaju i charakterystyki opakowania, które chcesz zarejestrować;
 • gromadzenie informacji – zbierz wszystkie niezbędne informacje dotyczące opakowania (w tym materiały, pojemność, sposób produkcji);
 • wybór odpowiedniego organu rejestracyjnego – w zależności od rodzaju opakowania można być zobowiązanym do rejestracji w określonym organie lub instytucji;
 • wypełnienie wniosku – wypełnij formularz rejestracyjny, dostarczając wszystkie wymagane informacje i załączniki. Staraj się być dokładnym i spójnym, aby uniknąć opóźnień lub problemów;
 • złożenie wniosku – po wypełnieniu formularza przekaż go do odpowiedniego organu wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami;
 • oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosku organ rejestracyjny oceni zgłoszenie i podejmie decyzję o rejestracji. Proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Wymagane dokumenty i informacje

 • specyfikacje opakowania – materiały, rozmiary, waga;
 • informacje o producencie lub importerze;
 • potwierdzenie zgodności z normami i standardami jakości;
 • raporty dotyczące wpływu opakowania na środowisko (jeśli dotyczy);
 • dowody płatności wszelkich wymaganych opłat rejestracyjnych.

Potencjalne opłaty związane z rejestracją

Opłaty rejestracyjne mogą różnić się w zależności od rodzaju opakowania, jego wielkości i materiałów, z których zostało wykonane. Pokrywają koszty administracyjne, a w niektórych przypadkach mogą również finansować programy recyklingu i inicjatywy związane z gospodarką odpadami.

Kluczowe organizacje i instytucje

Kluczowe organizacje i instytucje zajmujące się przemysłem opakowaniowym we Francji:

Narodowe i regionalne organy nadzorujące rejestrację opakowań.

 • ADEME (Agence de la transition écologique) – francuska agencja ds. ekologicznej transformacji dostarczająca informacji na temat recyklingu, zarządzania odpadami i zrównoważonego rozwoju;
 • CITEO i LEKO – to francuskie organizacje zajmująca się systemem zarządzania odpadami opakowaniowymi. Ich głównym celem jest promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań oraz odpowiedzialne zarządzanie odpadami opakowaniowymi. Dla przedsiębiorstw działających w e-commerce na rynku francuskim, współpraca z CITEO czy LEKO może być kluczowa w kontekście przestrzegania przepisów dotyczących recyklingu i odpowiedzialności za opakowania.;
 • Regionalne Urzędy Ochrony Środowiska (DREAL) – działają na poziomie regionalnym i zajmują się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska, w tym z opakowaniami.

Certyfikowane organizacje zajmujące się recyklingiem i zarządzaniem odpadami opakowaniowymi.

 • Eco-Emballages – jedna z głównych organizacji we Francji odpowiedzialnych za system recyklingu opakowań domowych. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają opakowane produkty na rynek francuski, często wnoszą opłaty do Eco-Emballages w zamian za wsparcie w spełnianiu ich obowiązków recyklingowych;
 • Valorplast – specjalizuje się w recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, pomagając firmom w zarządzaniu konkretnymi rodzajami odpadów;
 • FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage) – federacja firm zajmujących się recyklingiem we Francji, reprezentująca interesy branży przed rządem i innymi podmiotami;
 • COREP (Comité de liaison des fabricants d’emballages plastiques) – organizacja skupiająca producentów opakowań plastikowych, która pomaga w zachowaniu norm i standardów w tej branży.

Zrozumienie roli i kompetencji tych organizacji jest kluczowe dla przedsiębiorstw, które chcą prawidłowo zarządzać swoimi opakowaniami i odpadami opakowaniowymi we Francji. Współpraca z odpowiednimi instytucjami i organizacjami może znacznie uprościć proces rejestracji oraz pomóc w efektywnym wypełnianiu obowiązków ekologicznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rejestracji opakowań we Francji oraz innych formalnościach – chętnie udzielimy Ci pomocy!

Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z formularza dostępnego pod adresem:

https://ecomplace.pl/kontakt-2/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *